W gminie znajdują się dwie szkoły gimnazjalne: w Brennej i Górkach Wielkich. .

Gimnazjum w Brennej im. Króla Jana III SobieskiegoHistoria tej szkoły rozpoczyna się w r. 1927. Z inicjatywą budowy nowej szkoły wystąpił dr Jerzy Kisiała, starosta cieszyński, pochodzący z Brennej. Zawiązał się nowy komitet budowy. Parcele wielkości 1,5 ha zakupiono od państwa Sikorów. Szkoła miała być nowoczesna i odpowiadająca aspiracjom mieszkańców Brennej. Budowę powierzono firmie J. i J. Strzitzki ze Skoczowa. Dzięki zabiegom p. Starosty śl. Rada Wojewódzka przyznała pożyczkę bezzwrotną w wysokości 30 tys. Zł. Budowę rozpoczęto w maju 1930 r., a w lipcu względnie sierpniu tegoż roku budynek stał pod dachem. Zabrakło jednak pieniędzy na dalsze roboty. śl. Urząd Wojew. Przyznał dwukrotnie pożyczkę tej samej wysokości na przewidywaną elektryfikacje, kanalizację i wodociąg oraz wyposażenie budynku. Naukę rozpoczęto 20 sierpnia 1933 r. Ze względu na przypadającą 250 rocznicę odsieczy Wiednia, nadano jej imię króla Jana Sobieskiego. W pierwszym roku nauki liczba dzieci wynosiła 318. Grono nauczycielskie stanowiło 7 osób. Pierwszym kierownikiem był pan Alojzy Gałuszka. Przez kilka następnych lat toczyła się normalna praca szkoły. Obchodzono święta państwowe 3 maja i 11 listopada, imieniny marszałka i prezydenta oraz święta kościelne, których było więcej niż dziś. Tak było aż do roku 1939. W czasie wojny była tutaj szkoła niemiecka. Wszystkich przedmiotów uczono wyłącznie w tym języku. Po wojnie szkoła zaczęła funkcjonować 22 maja 1945 r. Kierownikiem został pan Alojzy Bonczek. Dzieci zapisanych było 266. Stan wiadomości dzieci, jak pisze kronika, był zastraszający. Dzięki wysiłkom grona pedagogicznego i obywateli, szkoła zaczynała funkcjonować coraz sprawniej. Zorganizowano dożywianie, przedszkole, obchodzono rocznicę patriotyczne, jak: Tadeusza Kościuszki, 3 maja, jasełka i inne. 19 X 1946 r. odszedł na własną prośbę kierownik pan A. Bączek do Grodkowa nad Odrą. Od 1 XI obowiązki kierownika spełniał pan Józef Badura. Następnym kierownikiem został pan Józef Figuła. Praca szkoły toczyła się coraz bardziej normalnie, organizowano wycieczki, festyny, święta lasu. W 1949 r. obchodzono już 32 rocznicę Rewolucje Październikowej, za kilka dni poranek puszkiniowski, a w grudniu tegoż roku, uroczyście obchodzono 70 rocznicę urodzin Stalina. Powtarzało się to przez kolejne lata i przybywało okazji. Mimo wszystko młodzież zdobywała wykształcenie, były choinki noworoczne (nie świąteczne) z Dziadkiem Mrozem zamiast św. Mikołaja. Poszerzało się grono pedagogiczne. Z dniem 1 września 1969 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Na emeryturę odszedł pan Józef Figuła. Nowym kierownikiem został pan Stanisław Klus. W 1980 roku zamontowano centralne ogrzewanie. W 1981r. szkoły przeszły na 5-dniowy system nauczania. W 1982r. zainstalowano w szkole gaz. W roku szkolnym 1983\84 obchodziliśmy 50-lecie szkoły i 300-ną rocznicę wiedeńskiej wiktorii. Obchody były bardzo uroczyste. Młodzież wystąpiła ze stosownym programem o królu Janie III Sobieskim. Były władze gminne i zjechali się byli nauczyciele szkoły. 6 września 1984r. oddano nowo wybudowane skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną. Już w 1990r. wraca do szkoły religia, a 8 marca 1991 odbywa się nawet w szkole spotkanie z biskupem J. Zimniakiem. Z końcem roku szkolnego, w czerwcu 1992 r. odszedł na emeryturę dyrektor Stanisław Klus, który kierował szkołą 22 lata. Od września 1991r. szkołą kierowała mgr Ewa Dudek. Od 1 stycznia 1992r. szkoły w Brennej i Górkach przejął Urząd Gminy. Od 1 września 1999r. w murach tej szkoły powstał Zespół Szkół Publicznych w Brennej, który istniał przez kolejne dwa lata. Od 1 września 2001r. powstało Gimnazjum w Brennej wraz z nowym dyrektorem - mgr Zbigniew Mitręga. Gimnazjum działa do dnia dzisiejszego.

Oficjalna strona szkoły  www.gimnazjum.brenna.pl

 

Gimnazjum w Górkach Wielkich

Gimnazjum w Górkach Wielkich

Idea budowy nowej szkoły w Górkach Wielkich zrodziła się w połowie lat 30-tych. Inwestycję rozpoczęto w 1937 roku, a oficjalne otwarcie nowego obiektu nastąpiło 17 czerwca 1939 roku. Podczas uroczystości nadano szkole imię hetmana Stefana Żółkiewskiego, zaś matką chrzestną placówki została Zofia Kossak - pisarka mieszkająca w Górkach. Szkoła posiadała siedem klas lekcyjnych, kuchnię przystosowaną do prowadzenia zajęć z gospodarstwa domowego, dwie szatnie, centralne ogrzewanie, wodociąg, oświetlenie elektryczne i urządzenie radiowe.
W pierwszych dniach września 1939 roku budynek szkolny został zajęty do celów wojskowych przez Werhmacht. Po odejściu wojska obiekt przekazano cywilnym władzom niemieckim, które zorganizowały niemiecką szkołę podstawową. Na początku 1945 roku, kiedy Górki zostały wyzwolone spod niemieckiej okupacji, naukę w szkole zawieszono.
Po zakończeniu działań wojennych górczanie z wielkim zapałem przystąpili do sprzątania i naprawiania uszkodzeń w zdewastowanym i splądrowanym obiekcie.
W kolejnych latach liczba uczniów w szkole wzrastała i tak w połowie lat 80-tych 25 oddziałach uczyło się 604 uczniów oraz pracowało 31 nauczycieli. Górecka szkoła stała się największą placówką oświatową w gminie Brenna i mogła poszczycić się wieloma osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi.
Ostatnie dziesięciolecie XX w. było okresem kolejnych dużych zmian. W roku szkolnym 1992/93 górecka szkoła wraz z pozostałymi placówkami oświatowymi przeszła pod bezpośredni zarząd Urzędu Gminy w Brennej. W następnym roku szkolnym z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i Dyrekcji powstała pracownia komputerowa. Kilka lat później szkoła otrzymała nowoczesną pracownię informatyczną w ramach programu "Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu dla każdej szkoły".
Rozbudowana, nowoczesna placówka jest obecnie dumą mieszkańców Górek. Tu mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum, które wchodzą w skład zespołu szkół publicznych.

Oficjalna strona szkoły www.zspgorki.net

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież