OSP

Misją OSP jest gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, we wszystkich okolicznościach, w których wartości najważniejsze - życie i zdrowie ludzkie są bezpośrednio zagrożone.
.
Działająca od ponad pół wieku Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej skupiała w swoich szeregach mieszkańców przysiółka Leśnica. Znaczna odległość miejsca zamieszkania tychże członków od remizy położonej w Brennej - Centrum, mocno utrudniała, a czasami wręcz uniemożliwiała wykonywanie działań statutowych w chwili ogłoszenia alarmu i druhowie ci przybywali do remizy, niejednokrotnie już po wyjeździe sekcji do akcji ratowniczej.
.
Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich została powołana 26 sierpnia 1926 roku z inicjatywy mieszkańca Górek Jana Wojnara w gospodzie u Mojeścika w Górkach Małych, gdzie 34 obywateli z Górek Wielkich i Małych założyło społeczną organizację.
.