Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Administrator serwisu wbrennej.pl

Ochrona danych

 • Nasza portal szanuje dane osobowe swoich klientów, dlatego też nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu.
 • W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Formularze, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze portalu.

Mechanizm cookies

 • Nasz serwis stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Poczta elektroniczna

 • Właściciel serwisu, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
 • Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów.
 • Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez serwis powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

Postanowienia końcowe

 • Klient ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela serwisu w całości lub w części obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej serwisu.
.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież