W skład flory gminy Brenna zalicza się około 675 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych. W skład flory wchodzą 44 gatunki roślin prawnie chronionych oraz 33 gatunki podlegające całkowitej ochronie gatunkowej.  Tereny leśne zajmują w gminie Brenna ponad 6 tyś. Ha, co stanowi ponad 63% jej powierzchni. Obszar leśny należy do I grupy lasów o charakterze wodochronnym ponadto pełnią one także funkcję lasów uzdrowiskowo – klimatycznych. Dominującymi drzewostanami na terenie gminy są świerczany i buczyny.  Znacznie rzadziej występują gatunki takie jak: jadła, jawor, dąb, jesion, modrzew, olsza, sosna, topola, lipa, grap i brzoza. Wymienione gatunki nie przekraczają 2% powierzchni lasów państwowych. Najokazalsze świerki i buki można spotkać w górnych partiach doliny Leśnicy, Bukowej i Jatnego.

 

Do szczególnie interesujących obiektów przyrodniczych z punktu widzenia atrakcji turystycznych zalicza się następujące zbiorowiska zespoły roślinne:

  • buczyna karpacka,
  • dolnoreglowy bór jodłowo – świerkowy,
  • śródleśne polany poręby z naparstnicą popularną, wilgotne łąki z ostrożniem łąkowym,
  • młaka górska,
  • młaki z wełniankami,
  • suche łąki.

 

Niektóre rośliny objęte ścisłą ochroną można spotkać na górze „Bucze”. Góra Bucze(417 m n.p.m) znajduje się w na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego utworzonego w 1998 roku. Kompleks leśny na Buczu jest administrowany przez Nadleśnictwo Ustroń(leśnictwo Górki Wielkie), wchodzącym w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Śląskiego o powierzchni 38 620 ha. Flora roślin naczyniowych Góry Bucze liczy 355 gatunków. Stwierdzono tutaj 22 gatunki roślin prawnie chronionych w tym 15 objętych ochroną ścisłą, takie jak: skrzyp olbrzymi, orlik pospolity, obrazki alpejskie, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, goryczka orzęsiona, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk blady, podkolan biały oraz inne nie wyminione.
 

.