Zasady ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach serwisu ogólnodostępnego pod adresem URL http://www.wbrennej.pl, zwanego dalej Serwis.
 2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kożystania z serwisu.
 3. Prezentowane na stronach serwisu treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 4. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
 5. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treśc rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

Warunki treści.

 1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści:
  • które łamią regulamin serwisu,
  • które dotyczą zarabiania w Internecie,
  • które oferują pracę w domu (np.: obsługa poczty email, zarządzanie systemem web, itp.),
  • które dotyczą zarabiania pieniędzy bez opisu działalności,
  • które reklamują serwis konkurencyjny,
  • w tej samej formie wielokrotnie,
  • sprzecznych z charakterem serwisu,
  • w niewłaściwych kategoriach.

Usunięcie treści.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści:
  • które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do nadawania zmian i korekt w treści.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych wBrennej.pl" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od wBrennej.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych wBrennej.pl.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież